Εκτύπωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της  Ελλάδας -  6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΈΝΤΑΞΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Υποβολή Αιτήσεων για ανάθεση  έργου σε δέκα οκτώ (18) άτομα συνολικά, για κάλυψη αναγκών της Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα όπως ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.