Εκτύπωση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Uncategorised

Συνδέσεις

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ
www.oaed.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ιστοσελίδα Equal (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Συντονιστής: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

Περιφέρεια Ηπείρου

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) – Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων

ΚΕΚ Απειρωτάν ΑΕ

Δήμος Ιωαννιτών

Δήμος Ζίτσας

ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση ΑΕ

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Δήμος Δωδώνης

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου