Εκτύπωση

Στόχος του Σχεδίου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Στόχος της πράξης με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό:

 • Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
 • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού / επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
 • Να αμβλύνει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα συμπεριφορών απέναντι στις ομάδες στόχου.
 • Να άρει τις προκαταλήψεις και τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας.
 • Την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας με την συγκρότηση Διακρατικής Συνεργασίας με εταίρους που υλοποιούν προγράμματα ανάλογων δράσεων, ώστε να υπάρξει σύνδεση και παραγωγή κοινών προϊόντων και επίτευξη προστιθέμενης αξίας
Εκτύπωση

Συνοπτική περιγραφή των Δράσεων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Η προτεινόμενη πράξη, εκτός από τις υποχρεωτικές δράσεις της μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς και συντονισμού-διαχείρισης της πράξης, περιλαμβάνει δράσεις:

 1. Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης. Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δημοσιότητας (όπως ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, φυλλάδια, δελτία τύπου, ραδιοτηλεοπτικές διαφημίσεις, κινητές μονάδες ενημέρωσης κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία δημοσιότητα της πράξης τόσο προς την ομάδα-στόχο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία.
 2. Δικτύωσης μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία καθώς και με άλλες Συμπράξεις. Στα πλαίσια της ενέργειας θα επιδιωχθεί η δικτύωση τόσο μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης όσο και με τοπικούς φορείς μέσω Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (web based), επισκέψεων/συναντήσεων εργασίας, θεματικών εργαστηρίων και την δημιουργία δικτύου συνεργασίας και στελεχών υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ταυτόχρονα, από τα πρώτα βήματα θα επιδιωχθεί η δικτύωση με άλλες Συμπράξεις με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων μέσω της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και έκδοσης έκθεσης συμπερασμάτων και πρακτικών κοινού ενδιαφέροντος.

 1. Συμβουλευτική. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους.

Παράλληλα, για την άρση προκαταλήψεων και αρνητικών στερεότυπων σχετικά με τις δυνατότητες ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες καθώς και μειωμένης συνειδητοποίησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, στο Σχέδιο προβλέπεται η συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

 1. Κατάρτιση & Επιμόρφωση. Οι ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης παρέμβασης θα αφορούν τους τομείς: Διακρατική συνεργασία. Οι επιμέρους ενέργειες οι οποίες συνθέτουν την εν λόγω δράση επικεντρώνονται κυρίως στην συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων ιδεών σχετικά με θέματα τα οποία αφορούν την τόνωση της απασχόλησης των ομάδων στόχου στο θεματικό πεδίο του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.
  1. Της πράσινης οικονομίας
  2. Του πρωτογενούς τομέα
  3. Του τουρισμού
  4. Της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

  Δράση 1

  Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας

  Προϋπολογισμός Δράσης

  4.059,60 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/2/2012

  Έως: 10/3/2012

  Εταίρος Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

         

   

  Δράση 2

  Συντονισμός – διαχείριση πράξης

  Προϋπολογισμός Δράσης

  41.478,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

         

   

  Δράση 3

  Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  41.480,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίροι Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (Συντονιστής Εταίρος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

               

   

          

  Δράση 4

  Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία

  Προϋπολογισμός Δράσης

  15.548,99 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/10/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ,

  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ,

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

  ΟΕΕ – Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΕΨΕΠ

         

          

          

  Δράση 5

  Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

  Προϋπολογισμός Δράσης

  12.864,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/10/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ,

  ΕΨΕΠ

         

          

          

   

  Δράση 6

  Συμβουλευτική στις ομάδες-στόχο

  Προϋπολογισμός Δράσης

  118.868,72

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/6/2012

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΨΕΠ

  ΟΕΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

  39.748,72

  51.060,00 €

  28.060,00

         

          

   

   

  Δράση 7

  Ειδική συμβουλευτική προς εργοδότες

  Προϋπολογισμός Δράσης

  40.282,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΟΕΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

  10.566,00 €

  9.890,00 €

  19.826,00 €

         

          

          

  Δράση 8

  Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση –Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων, και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  36.722,15

   

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 7/10/2013

  Έως: 29/10/2014

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

          

  Δράση 9

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  22.033,29

   

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 5/10/2013

  Έως: 29/10/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

          

  Δράση 10

  Επιμόρφωση σε ειδικά θέματα όπως θα καταγραφούν από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης (του τουρισμού και της πράσινης οικονομίας)

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  3.500,84

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/1/2013

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

  Δράση 11

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  29.380,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 7/10/2013

  Έως: 2/11/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

          

  Δράση 12

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  29.380,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 4/10/2013

  Έως: 4/11/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

          

  Δράση 13

  Επιμόρφωση σε ειδικά θέματα του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  3.500,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/3/2013

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

   

  Δράση 14

  Διακρατική συνεργασία

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  15.902,40

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/1/2013

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΨΕΠ

  10.152,40 €

  5.750,00 €

         

   

   

Εκτύπωση

Aναμενόμενα αποτελέσματα

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Το αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι ωφελούμενοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι - αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης του Σχεδίου - θα μπορούν:

(α) να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (35 ωφελούμενοι),

(β) να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (15 ωφελούμενοι), και

(γ) να προσληφθούν από επιχειρήσεις (30 ωφελούμενοι).

 

Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) από επτά ωφελούμενους.