Εκτύπωση

Συνοπτική περιγραφή των Δράσεων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Η προτεινόμενη πράξη, εκτός από τις υποχρεωτικές δράσεις της μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς και συντονισμού-διαχείρισης της πράξης, περιλαμβάνει δράσεις:

 1. Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης. Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δημοσιότητας (όπως ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, φυλλάδια, δελτία τύπου, ραδιοτηλεοπτικές διαφημίσεις, κινητές μονάδες ενημέρωσης κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία δημοσιότητα της πράξης τόσο προς την ομάδα-στόχο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία.
 2. Δικτύωσης μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία καθώς και με άλλες Συμπράξεις. Στα πλαίσια της ενέργειας θα επιδιωχθεί η δικτύωση τόσο μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης όσο και με τοπικούς φορείς μέσω Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (web based), επισκέψεων/συναντήσεων εργασίας, θεματικών εργαστηρίων και την δημιουργία δικτύου συνεργασίας και στελεχών υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ταυτόχρονα, από τα πρώτα βήματα θα επιδιωχθεί η δικτύωση με άλλες Συμπράξεις με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων μέσω της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και έκδοσης έκθεσης συμπερασμάτων και πρακτικών κοινού ενδιαφέροντος.

 1. Συμβουλευτική. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους.

Παράλληλα, για την άρση προκαταλήψεων και αρνητικών στερεότυπων σχετικά με τις δυνατότητες ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες καθώς και μειωμένης συνειδητοποίησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, στο Σχέδιο προβλέπεται η συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

 1. Κατάρτιση & Επιμόρφωση. Οι ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης παρέμβασης θα αφορούν τους τομείς: Διακρατική συνεργασία. Οι επιμέρους ενέργειες οι οποίες συνθέτουν την εν λόγω δράση επικεντρώνονται κυρίως στην συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων ιδεών σχετικά με θέματα τα οποία αφορούν την τόνωση της απασχόλησης των ομάδων στόχου στο θεματικό πεδίο του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.
  1. Της πράσινης οικονομίας
  2. Του πρωτογενούς τομέα
  3. Του τουρισμού
  4. Της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

  Δράση 1

  Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας

  Προϋπολογισμός Δράσης

  4.059,60 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/2/2012

  Έως: 10/3/2012

  Εταίρος Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

         

   

  Δράση 2

  Συντονισμός – διαχείριση πράξης

  Προϋπολογισμός Δράσης

  41.478,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

         

   

  Δράση 3

  Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  41.480,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίροι Υλοποίησης

  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (Συντονιστής Εταίρος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

               

   

          

  Δράση 4

  Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία

  Προϋπολογισμός Δράσης

  15.548,99 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/10/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ,

  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ,

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

  ΟΕΕ – Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΕΨΕΠ

         

          

          

  Δράση 5

  Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

  Προϋπολογισμός Δράσης

  12.864,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/10/2012

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ,

  ΕΨΕΠ

         

          

          

   

  Δράση 6

  Συμβουλευτική στις ομάδες-στόχο

  Προϋπολογισμός Δράσης

  118.868,72

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/6/2012

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΨΕΠ

  ΟΕΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

  39.748,72

  51.060,00 €

  28.060,00

         

          

   

   

  Δράση 7

  Ειδική συμβουλευτική προς εργοδότες

  Προϋπολογισμός Δράσης

  40.282,00 €

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/7/2012

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΟΕΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

  10.566,00 €

  9.890,00 €

  19.826,00 €

         

          

          

  Δράση 8

  Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση –Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων, και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  36.722,15

   

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 7/10/2013

  Έως: 29/10/2014

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

          

  Δράση 9

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  22.033,29

   

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 5/10/2013

  Έως: 29/10/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

          

  Δράση 10

  Επιμόρφωση σε ειδικά θέματα όπως θα καταγραφούν από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης (του τουρισμού και της πράσινης οικονομίας)

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  3.500,84

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/1/2013

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

         

          

  Δράση 11

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  29.380,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 7/10/2013

  Έως: 2/11/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

          

  Δράση 12

  Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  29.380,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 4/10/2013

  Έως: 4/11/2013

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

          

  Δράση 13

  Επιμόρφωση σε ειδικά θέματα του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  3.500,00

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/3/2013

  Έως: 31/12/2015

  Εταίρος Υλοποίησης

  ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

  Υλοποίηση (√)

  Με ίδια μέσα

  Με ανάθεση

   

               

   

  Δράση 14

  Διακρατική συνεργασία

  Προϋπολογισμός Δράσης (€)

  15.902,40

  Διάρκεια Δράσης

  Από: 1/1/2013

  Έως: 31/12/2015

   

  Εταίροι Υλοποίησης

  Προϋπολογισμός Εταίρου

  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

  ΕΨΕΠ

  10.152,40 €

  5.750,00 €