Εκτύπωση

Στόχος του Σχεδίου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Στόχος της πράξης με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό:

  • Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
  • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
  • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού / επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
  • Να αμβλύνει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα συμπεριφορών απέναντι στις ομάδες στόχου.
  • Να άρει τις προκαταλήψεις και τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας.
  • Την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας με την συγκρότηση Διακρατικής Συνεργασίας με εταίρους που υλοποιούν προγράμματα ανάλογων δράσεων, ώστε να υπάρξει σύνδεση και παραγωγή κοινών προϊόντων και επίτευξη προστιθέμενης αξίας