Εκτύπωση

Aναμενόμενα αποτελέσματα

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Το αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι ωφελούμενοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι - αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης του Σχεδίου - θα μπορούν:

(α) να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (35 ωφελούμενοι),

(β) να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (15 ωφελούμενοι), και

(γ) να προσληφθούν από επιχειρήσεις (30 ωφελούμενοι).

 

Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) από επτά ωφελούμενους.